Manifesto
Kitabi PDF oku
Aleviler
Kitabi PDF oku
Şiir cikini
Kitabi PDF oku
Soframdaki siirler
Kitabi PDF oku
Siir antolojisi
Henuz PDF hazir degil

Home » Alevilik » Türkmen Aleviler

Türkmen Aleviler

Türkmen Aleviler
13 Aralık 2019 ·
Alevi-Bektaşi inancı içerisinde sayısız yol önderleri çıkmıştır. Bu kamil ve bilge insanlar dönemi içerisinde topluma rehberlik yapıp, yollarına ışık olmuşlardır. Aynı zamanda Türk Halk kültürüne ve edebiyatına önemli katkılarda bulunmuşlardır. Çeşitli zaman dilimleri arasında yaşayan ve Alevilikte yedi ulu ozan olarak anılan Seyyid Nesimi, Şah Hatayi, Fuzuli, Yemini, Virani, Pir Sultan Abdal ve Kul Himmet büyük Türk Ozan ve Şairleridir. Alevi Bektaşi Cem ibadetlerinde bu ozanların deyişleri, nefesleri söylenir.

1-SEYYİD NESİMİ: Bağdat’ın Nesim Kasabasında yetişmiş Diyarbakır yöresine yerleşen Azerbaycan Türküdür. Oğuzların Bayat Boyuna mensuptur. Azerbaycan kaynaklarına göre Azerbaycan’ın Şamahı kentinde doğmuştur. 14. yüzyılın en büyük Türk şairlerinden biri olan Seyyid Nesimi Alevi Bektaşi Cem ayinlerinin bir öğesi olan ”Nesimi Darı” ile kendisine olan sevgi, bağlılık ve özlem ifade edilmiştir. Şah Nesimi ve Can Nesimi diye de anılmaktadır.
2-ŞAH İSMAİL: Güney Azerbaycan Erdebil kentinde doğmuştur. Annesi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın kızı Alemşah Begüm Sultandır. Şah İsmail Azerbaycan Türküdür. Safevi Kızılbaş Türkmen Devletinin kurucusudur. Türkmen liderliği, devlet kuruculuğu yanında büyük bir Türk Şairidir. Alevi Bektaşi Cem ibadetlerinde nefes ve deyişleri en çok okunan ozandır.
3-FUZULİ: Asıl adı Mehmettir. Kerkük’te Bayat Türkmen Boyunun Karyağdı soyundandır. Yaşadığı yüzyılda Türk Edebiyatın en büyük şairi olan Fuzuli aynı zamanda dünyanın en büyük lirik şairidir. Eserleri yüzyılar boyu bütün Türk Ülkelerinde okunmuş pek çok şair kendisini taklit etmiştir.
4-YEMİNİ: Tuna Irmağı Bölgesinde yaşamış Türkmen Ozanıdır. Faziletname isimli Türkçe eserin sahibidir. Bu eser 7300 beyitten oluşmaktadır.
5-VİRANİ: Eğriboz adasında doğmuştur. Balkanlarda Demir Baba’dan babalık icazeti almış Türkmen Bektaşi ozanıdır: Şah İsmail ve Pir Sultan Abdal’dan sonra nefesleri cemlerde ve dost meclislerinde en çok okunan şairlerdendir.
6-PİR SULTAN ABDAL: Sivas Yıldızeli ilçesi Banaz köyündendir. Asıl adı Haydar’dır. Devşirilen Osmanlıya karşı, devlet kadrolarından uzaklaştırılan, horlanan, aşağılanan, ezilen, adaletsizliğe uğratılan Türk/Türkmen Halkının isyan ve direnişinin Türkçe sesidir.
7-KUL HİMMET: Tokat ili Almus ilçesi Varsıl yeni ismi Görümlü köyü Türkmenidir. Oğuzların Bayat Boyuna mensuptur. İyi bir tekke eğitimi almıştır. Şah İsmail ve Pir Sultan’dan sonra üçüncü büyük ozandır.
……………………………………..

Ozan Abbas Söylemez
Bir yalan torbası
7 Ulu Ozanlar ( 2 )
———
Binlerce ozanı olduğu söylenilen Alevilerin, Ozanlarının içerisinde 7 tanesi, Ulu Ozan diye seçilmiş..
Seçilen alevi Ozanlarına bakılırsa, bunlar 1350 ile 1650 yılları arasında yaşamış Ozanlar.. Pekiyi, ortalama, beşyüz, altıyüzyıl önce yaşamış bu Ozanlar, 7 Ulu Ozan olarak, NE zaman, KiM tarafından ve NEREDE seçilmişler..!?
Bu soruların cevabını aradığinızda, bu söylemin ilk defa, 1943 te, Abdulbaki Gölpınarlı tarafından ileri sürüldüğünü ve bunun daha sonra Süleyman Zaman tarafindan sürdürüldüğünü ve 2017 de Ali Rıza Özdemir, 2018 de ise, Mehmet Özgür Ersan tarafından, yeniden 7 Ulu Ozan diye bir kitap yazilarak, tekrar ısıtılip piyasaya sürüldüğü görülecektir..
Beşyüz-Altyüzyıl boyunca, alevilerin bizzat kendileri tarafından görülemeyen sözüm ona bu ” Ulu Ozanların” 1943 lerde, bir Şii olan Abdulbaki Gölpınarlı tarafından görülmüş olması ” 7 Ulu Ozan ” söyleminin bir amaç için söylenmiş bir yalan torbası olduğunun çok açik ve net bir göstergesidir.. Bu amacın, Aleviligin ve Alevilerin Şiileştirilmesi pilanı için uydurulmuş bir yalan olduğu bes bellidir..
Bütün milletlere ve bütün insanlara bir nazarla bakan Alevi inancı, böylesine, Ozanlari ayristirici bir yola baş vurmaz.. Kaldiki, böylesi bir secime gidilebilinecegini bir an için kabul etsek bile, böylesi bir seçimi, ancak, Alevi Mürşidlerinden ve Pirlerinden oluşan etkili ve yetkili bir kurumun veya heyetin yapmasınin gerektiği sizcede akla uygun değil midir..?
Ama böylesi bir durum, böylesi bir heyet yok.. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra önce aleviliğin yasaklanması, devamla kurulan Türk Dil Kurumunun, Türkçe dili üzerinde yaptiği çalışmalarda alevilerdeki AŞIK kelimesini OZAN’a çevirmesinden sonra, bir Şii olan Abdulbaki Gölpinarlinin 1943 te tarih sahnesine çikip kendi Şii kafasina göre 7 Ulu OZAN belirlemesi tesadüfü bir gelişme değildir..
Cumhuriyet kurulmadan yada Türk Dil Kurumu AŞIK kelimesini OZAN ‘a dönüştürmeden önce Alevilerde Nefes Deyiş yazanlara ve söyleyenlere OZAN denmezdi, AŞIK denirdi.. Dolayisjyla, 7 Ulu Aşik söyleminin 1943 lerden öncede olması gerekirdi.. Ama ne varki 1943 lerden önce, ” 7 Ulu Aşik ” söylemine rastlamak mümkün olmuyor.. Çünkü 7 Ulu Ozanlar söyleminin bir geçmişi yok.. Bu 7 Ulu Ozan söylemi, belirledigimiz gibi 1943 gibi çok yakin bir tarihte piyasaya sürülmüş bir söylem..
Bu söylemi çikaran ve 7 Ulu Ozan diye kitap yazan Abdulbaki Gölpinarlinin İstanbulda bir dönem Nakşi tarikatina bağlı çalişmiş olmasi, ve yine 1935 lerde, ırkçı faşist Nihal Adsiz ile birlikte Nazım Hikmete saldirıda bulunması, daha sonra tamamen Şii inancina baglanması ve Şii usullerince namaz kilmasi 7 Ulu Ozan söyleminin ne maksatla üretildigini açiğa vurmaktadir..
Çünkü Abdulbaki Gölpınarlı 7 Ulu Ozan listesine alevi olmayan, kendisi gibi süzme Şii olan üç tane Şairi aliyor.. Bunlar Fuzuli, Muhammed Yemini ve Şah Hatayi diye gösterdiği Şii İsmail ‘dir.. ( Oysa Şah Hatayi Şii İsmail değildir ). Bu üç şair saray çevresi edebiyati olan Divan edebjyatinin Aruz ölçüleriyle ve anlaşilmaz bir dille şiir yazmiş üç, Şii şairidir.. Üçüde, her bakimdan tıpa tıp birbirlerine benzemektedir ve üçünde bir tane dahi Deyiş yoktur.. Üçününde yazdiği şiirlerinin konusu, imam Ali, imam Hüseyin, Kerbela ve Ehli beyittir..
Abdulbaki Gölpınarlı seçtigi diger ozanlari ise, Nefesleri – Deyişleri Şii inanci ile tahrif edilip, bozulmuş, değiştirilmiş, icerisine bolca imam Ali, imam Hüseyin, Kerbela ve Ehli beyit yerlestirilmiş Ozanlardır.. Seyit Nesimi, Pir Sultan Abdal, Şah Hatayi ve ( haydi diyelim ) Kul Himmet alevidir ama bunlarin deyişleri Şii inanci ve Şii sembolleri ile Fuzuliye, Muhammed Yeminiye ve Şii İsmaile benzetilmistir..
Zaten gerek Abdulbaki Gölpinarli gerek, Süleyman Zaman, gerek Ali Rıza Özdemir ve gereksede Mehmet Özgür Ersan bu 7 Ulu Ozan seciminde imam Ali ve Ehli Beyit sevgisinin kistas alindigini açik açik ifade ediyorlar.. Yani bu seçimde kistas Şiiliktir.. Çûnkü bununla Alevilerin asimile edilip Şiilestirilmesi ve böylece Alevilerin tarihi ve hafizasinin silinmesi amaçlanmaktadir..


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

Msc Design - isa ilgeroz