Home » Alevilik » Rızalık Şehri

Rızalık Şehri

RIZALIK ŞEHRİ
Rıza Şehrinde tartı yok, terazi yok, para yok, pul yok, vergi yok, toprak, su herkesin ortak malı alınıp satılamaz. Herkesin ihtiyacına göre kazanç ve yeteneğine göre iş, tahakküma yer yok. Mutluluk ve acılar paylaşılır, zorlama ve şiddet içermez. Her canlı eşittir. Canların üretimdeki rolleri önemlidir ancak belirleyici değildir.
Rıza Şehrinin temel felsefesi tüm özel mülkiyeti ret eden bir komünal yaşam şeklidır. İnsanların ortak üretimine katılımları sağlanır. Doğal yaşam ve ortak bilinç, demokratik yaşam ve örgütlülüğü esas almaktadır. Akrabalık dahil her türlü hiyerarşilerin ortadan kaldırıldığı ve insanlık temeline dayalı özgür birey ve toplumsallığı esas alır.
Alevilerin temel yaşam ve inanç felsefesini oluşturan, rızalık şehri ütopyası, canlının canlı üzerinde tahakkümünü ret eder. Bu bağlamda erkeğin kadın, gençin yaşlıya, bir etnik grubun diğer bir gruba, devletin vatandaşa, bürokrasinin bireye, bir sınıfın diğer sınıf üzerindeki tahakkümünü kabul etmez. Bu şehir de cinsiyetçi anlayışa yer yok. Dolaysıyla cinsel şiddet ve sömürüye izin verilmez. Rızalık şehrinin insanları, toplum olmadan birey var olamaz, kişisel değil, toplumsal özgürlük yaşamın vazgeçilmezidir.
Rıza şehrinin insanları, burjuva sınıfının tüm ilişkilerin metalaştırıldığı bilincinde olup özel mülkiyetin dayattığı baskı, devletin uyguladığı anti demokratik uygulamaya karşı toplumsallığı korumak ve geliştirmek üzere, sömürü düzeninin nedenini tespit ederek sınıf bilincini üst noktaya çıkartır.
Rızalık şehrinde yaşayan Kızılbaş-Alevi yol erinin, uymak zorunda olduğu toplumsal ahlaki öğretinin özünü oluşturan kişinin toplumla barışık olması tüm insanlara bir gözle bakması yolun esasını teşkil eder. Kişinin kendisi ile barışık olması kendi özüyle hesaplaşması, nefsine göre değil, yol ve erkân ölçülerine göre davranışta bulunması, sabırlı, hak, vicdan ve adalet sahibi olması, yol kardeşine, yol erkana göre davranması, paylaşımcı olması, YARİN YANAĞINDAN GAYRİ her şeyin ortak olduğunu bilincinde olması,
Alevi- Kızılbaş inancı ve öğretisinin yaşam ütopyasının şehri olarak tanımlanan rıza şehrinde yaşayan her can, her yol eri ve yol bileni, sırr-ı hakikate, kamil insana ulaşmanın çabası ve kaygısı içerisindedir.
Saygılarımla,
Kazım DURSUN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*