Home » Depo » PARTİ

PARTİ

PARTİ
Parti ve partili olmak gerekli midir?
Hayır.
Parti soyut bir kavramdır. Somutlaşan ise parti kurucuları ve partili olan insan unsurudur. Parti kurucuları ya da kurucusu bir iddia adına, yeni bir düşünce, yeni bir gelecek vadi ile yola çıkanlardır. Topluma da bir yenilikçi (Devrimci) tutum ve söylevleriyle kitlelere açılım yaparlar.
Türkiye de parti var mı?
Hiç parti oldu mu?
Gerçek bir demokratik sistemde parti gerekli midir?
Türkiye de, “kendi sistemi” (Tırnak içinde olması sistemin özelliği ve güvensizliği anlamındadır. Yani CHP sistemin sigortası gibidir) içerisinde tek bir parti vardır. O da CHP’ dir!
Başka da sistemin gerçek partisi olamadı…
Cumhuriyet sistemi içerisinde onlarca parti kurulup ve kapatılsa da, kitleselleşmiş AN’ları olmuş olsa da hepsi parti ve particilikten uzak bir yapılanma yaşamıştır, ve parti olarak yaşadığı sürece.
CHP, hem sistemin öz partisi, hem de sistemin kurucu ve kurucuları tarafından kurulmuş olması niteliği taşıdığından, Cumhuriyet siteminin dışında olacak bir parti ya geriye, Şeriatçılığa yada ileriye Demokratik Devrim sitemine, sonrası Sosyalizme giden bir parti olması korkusuyla, toplumu CHP ye mecbur bırakılmış bir anlayışı hala sürdürmektedir var olan sistemle. 1946′ dan sonra, genel Kurulları yapılarak, Parti Başkanı’nı seçerek, partinin kurumlarını seçim yoluyla oluşturması, sitemin partisi ve parti olarak yaşamaya devam etmesi gerektiği içindir. Parti’ de seçme ve seçilme hakkı oldukça sitemin tek partisi CHP’dir. Kısa bir dönem Türkiye İşçi Partisi (TİP) olmuş olsa da sonraları kurulan partilere PARTİ demek doğru değildir.
Eski Demokrat Parti (DP), devamı Adalet parti, (AP) ve 1960’larda (MHP), 1970’lerde Milli Selamet Partisi (MSP) gibi patiler ya biri tarafından kurulmuş, ya da kurdurulmuştur.
Parti Genel Kurulları göstermelik ve sitemin yasasına uygun davranma gereğini yerine getirmek için yapılmıştır.
Şimdi var olan partilere bakınca, Halkın inisiyatifi ile kurulan ve kolektif bir yapıya sahip hiç bir parti yoktur.
AKP parti değildir. ANAP da parti değildi.
Turgut Özal gitti parti bitti.
AKP’ de Tayyo gidince parti bitecektir. Gerçek parti, halka dayalı, halkın inisiyatifi ile kurulan, kolektif bir anlayış içinde, kendi iç tüzüğünde, bireyin kendini bulacağı bir parti oluşumu henüz yaratılmamıştır.
Zor mu?
Hem de tam zamanıdır. İnsan kaynağı yeterli, kadroları yeterli, deneyimleri, bilinçleri yeterli…
Yeterli olmayan tek şey samimiyetsizlikleri. EGO’nun yüksekliğidir. Benmerkezciliğin, “az olsun benim olsun” anlayışı kendi yaşamını ve geleceğini de zora sokan, geleceğe gölge düşüren bir tutum içinde olmaları zorun, ZORU’ nu yaratıyor kendi eksenlerinde.
“Yeter lan” diyecek yüreklere ihtiyaç vardır.
Duymayanlara duyurulur dostlar.

Sevgilerimle.
15 Mayıs 2020
Bektaş Tosun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

Open chat