Manifesto
Kitabi PDF oku
Aleviler
Kitabi PDF oku
Şiir cikini
Kitabi PDF oku
Soframdaki siirler
Kitabi PDF oku
Siir antolojisi
Henuz PDF hazir degil

Home » Alevilik » ON İKİ İMAMLAR ADINA ORUC TUTMAK HAK MI?

ON İKİ İMAMLAR ADINA ORUC TUTMAK HAK MI?

ON İKİ İMAMLAR ADINA ORUC TUTMAK HAK MI?

Bilgi karanlığa ışıktır, aydınlatır. Bazı insanlar kendilerine bir şeyler sorulduğunda bilmediği halde bilmiyorum demezler. Bilmiyorum demek onlara çok zor gelir. Çünkü o konuda bilgisi olmadığı için utanırlar. Fikir sahibi olmadıkları halde biliyormuş gibi davranırlar. Hani derler ya cahiller cesur olur. Cahil insan için yılların sorgulanmayan yalanı gerçekmiş gibi savunulur. Bir kez bilinçaltı olmuştur.
Bilinç altı: Kişinin beynine doğumdan itibaren yerleşmiş her türlü veri, değer ve tabunun; otomatik, yerleşmiş ve alışılagelmiş olarak uygulanması ve yerine getirilmesidir. Sorgulanmaz, değerlendirilmez ve düşünmesi yoktur. Sadece olan düşünce yerine gelir ya da getirilir.
Bilgi, bir hakikati deneyimlemektir, tecrübe etmektir ve özümsemektir. Bir hakikati deneyimlemedikçe ve tecrübe etmedikçe, o hakikatin manasına ve bilincine tam varamazsınız ve onun bilgisi sizde tam oturmaz. İşte o zaman atadan gelen birçok şeyi yanlış veya doğruluğunu sorgulayamazsın.
Olmayan birçok şeyi varmış gibi görürsünüz. Kral çıplak hikâyesini bilirsiniz.
Yaklaşık dört asırdır Aleviler on iki imamlar için 12 gün matem orucunu tutuyorlar. On iki imamlar ise Müslüman oldukları için 30 gün ramazan orucunu tutarlardı. Alevilerin % 90’nı Kerbela (KÖRBELA) olayı dışında on iki imamlar hakkında yeterince bilgi sahibi değiller. On iki İmamların altısı Kölesi, Amcası, Eşi, Kızı ve kardeşi tarafın da katledilmiştir.

On iki imamlar nasıl öldürüldüler.

 • 1. İmam Ali, camide namaz kılarken kölesi tarafında öldürüldü.
 • 2. İmam Hasan, 18. Eşi Cude tarafında öldürüldü.
 • 3. İmam Hüseyin, İktidar uğruna Yezit tarafında öldürüldü.
 • 4. İmam Zeynel Abidin, 35 yıl Medine de cami imamlığı yaptı Medine valisi tarafın da zehirletilerek öldü.
 • 5. İmam Muhammed Baki, 20 yıl cami de imamlık yaptı amcası tarafında öldürüldü.
 • 6. İmam Caferi Sadık, 34 yıl cami de imamlık yaptı. Mansur tarafında öldürüldü.
 • 7. İmam Musa Kazım, 35 yıl cami de imamlık yaptı. Musa Kazım hacca giderken Medine’ye uğradığında, Harun’un emriyle İmamı Mescid-ün Nebi’de namaz kılarken yakaladılar. Bağdat’ta götürdüler hapse attılar cezaevinde öldü.
 • 8. İmam Ali Rıza, Harun’un ölümünden sonra Medine de 20 yıl cami de imamlık yaptı Harun’un oğlu Memun tarafında zehirletildi.
 • 9. İmam Muhammed Taki, babasının katili Memunla hareket etti. Memun kızı ile evlendi. Eşi mutasım tarafında zehirletildi.
 • 10. İmam Ali Naki, Medine de büyüdü camide vaaz veriyordu Kızı mutez tarafında zehirletildi. İmam Ali Naki’yi kızı neden öldürür? Alevilerden bilen var mı?.
 • 11. İmam Hasan Askeri, Irakta cami de imamlık yapıyordu. Salgın bir hastalığa yakalandı cariyesi (kadın köle) si tarafın da öldürüldü.
 • 12. İmam Muhammed Mehti, daha 5 yaşında iken babası İmam Hasan Askeri ile birlikte cariyesi (kadın köle) si tarafın da öldürüldü.
Yaşamları boyunca cami de çıkmayan on iki imamlar adına Aleviler neden oruç tutuyorlar?.
 • On iki imamlar; beş vakit namaz kılıyorlardı.
 • On iki imamlar; 30 gün ramazan orucunu tutuyorlardı.
 • On iki imamlar; Hacca gittiler.
 • On iki imamlar; Camide imamlık yaptılar.
 • On iki imamlar; Camide vaaz verdiler.
 • On iki imamlar; Şeriatı savundular, Şeriatın yayılmasında büyük pay sahibi oldular.
 • On iki imamlar; Alevi inancı hakkında en ufak bir bilgi sahibi olmadılar.
 • On iki imamlar; 4 Kapı 40 Makam öğretisinin yanından bile geçmediler.
 • On iki imamlar; Cem evi hiç görmediler.
 • On iki imamlar; Müsahip tutmadılar.
 • On iki imamlar; Eline saz almadılar.
 • On iki imamlar; Deyiş söylemediler.
 • On iki imamlar; Semah dönmediler.
 • On iki imamlar; Eline, Diline, Beline sahip olmadılar.
 • On iki imamlar; Kadına asla değer vermediler.
 • On iki imamlar; Her biri ondan fazla evlilik yaptı. İmam Hasan 36 kez evlendi.
 • On iki imamlar; Kadına saygı göstermediler. Kadınlara şeytan gözüyle baktılar.
 • On iki imamlar; Şeriatı savunmayanlara yaşama hakkı tanımadılar.
 • On iki imamlar; İktidar uğruna çok cana kıydılar.
 • On iki imamlar; Alevi inancının varlığın da bile haberi olmadılar.
 • On iki imamlar; Cami İmamı idiler
On iki imamlar; adına Alevilerin oruç tutması Hak mı?
Osmanlı asimilasyonun önemli bir parçası olarak, özelikle de Yavuz Selim Katliamından sonra On iki imamları Alevi yolun takipçileri gibi gösterdiler. Yetiştirdikleri çakma Dedeler On iki imamları Alevi göstermeye çalıştılar. Şiilere ait On iki imam orucunu bir taktik ile Alevilere mal ederek Alevileri İslam’ın içine çekerek Alevileri Müslümanlaştırmaya çalıştılar. Ve başarılı da oldular.
Aleviler 15. Asırdan sonra Osmanlı zulmünden kurtulmak için çıkış yolu aradılar. İran ile Osmanlılar savaş halindeydiler. Aleviler Osmanlılardan kurtulmak için İran Şahını Şah İsmail’i desteklediler. Şah İsmail harekâtı Yavuz Selim güçlerine karşı başarısız oldu. Aleviler Şah İsmail’i desteklediği için Osmanlı tarafın da Çoluk-Çocuk demeden yaklaşık 50 bin Alevi kılıçtan geçirildi. Alevilerin Şiiler ile inanç bazından asla ortak yanları yoktu. Alevilerin Şah İsmail’i desteklemelerinin amacı Osmanlı zulmünden kurtulmaktı. 16. 17. Asır da katliamlar da sağ kurtulan Aleviler zoraki İslam’ı benimsemek zorunda kaldılar. 30 gün oruç tutan on iki imamlar adına oruç tutmak 16. Asırdan sonra Alevilerin gündemine getirilmiştir. Ve bu yolla milyonlarca Alevi Müslümanlaştırıldı.
 • Asimilasyona hizmet eden her türlü zihniyetin karşısındayız.
“On iki imam orucu haktır” diyenlere sormak lazım.
Pirlerimiz Hallac-ı Mansur, Baba İshak, Baba İlyas, H. Bektaş Veli, Yunus Emre, Taptık Emre, , Börklüce Mustafa, (DEDE SULTAN) Torlak Kemal, Şeyh Bedrettin, Şah Kulu, Nur Halife, Şeyh Celal, Baba Zün’nü, Kalender Çelebi, Pir Sultan Abdal on iki imam orucunu tutmadılar.
 • Alevilikte on iki imam orucu diye bir oruç yoktur.
 • Alevilerde imam olmaz.
 • Alevilikte Murşit, Pir, Talip vardır.
On iki cami imamı için oruç tutmak kendi değerlerine yabancılaşmaktır. Değerlerine yabancılaşan kendi kökleri üzerinde yükselmeyen Aleviler, bu güzel inancı yarınlara taşıyamazlar. Kendi kültürü olan Doğa, İnsan sevgisi yerine Arap barbarlığına saplanan Alevilik iflah olabilir mi? İflah olması da beklenilemez.
 • Tarih Alevilerden bir kez daha tekerrür istiyor.
Bilge insanlarımızın yarattığı Doğa ve İnsan eksenli Alevi inancını çölleştirmek isteyenlere karşı canı pahasına direnen, Pirlerimiz Baba İshak, Baba İlyas, Hallac-ı Mansur, Taptuk Emre, Yunus Emre, Börklüce Mustafa, Torlak Kemal, Şeyh Bedrettin, Nesimi, Şah Kulu, Nur Ali Halife, Şeyh Celal, Baba Zün’nü, Kalenderi- Hayderi, Pir Sultan Abdal, gibi benzeri çıkışlarla yeniden dirilişler yaratarak, inancımıza sahip çıkmalıyız…
 • On iki imam orucu Aleviler için hak değildir.
 • On iki imam orucu asimilasyona ivme kazandırıyor.
 • Alevilerin orucu Hızır orucudur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

Msc Design - isa ilgeroz