Home » Alevilik » FATİMA ANA VE TARİHÇESİ

FATİMA ANA VE TARİHÇESİ

“FATIMA ANA”YI NE KADAR TANIYORUZ!
Doğumu 609, ölümü 632…
Fatıma 609 yılında Muhammedi’n Hatice de doğan beşinci ve en küçük çocuğu idi.
Fatıma daha 11’ine yeni girmişti ki, annesi Hatice Hakk’a yürümüştü.
Fatıma 12’sine girdiğinde ise Muhammed’in kayınbabası Aişe’nin babası Ebu Bekir Fatıma ile evlenmek için talip olur. Muhammed Fatıma’yı Ebu Bekir’e vermeyi kabul etmez. Ebu Bekir’den hemen sonra Muhammed’in diğer kayınbabası Ömer Fatıma’ya talip olur. Muhammed Fatıma’nın Ömer’le de evlenmesini uygun bulmaz. Ömer’den sonra Fatıma’ya Ali talip olur. Muhammed Fatıma’nın Ali ile evlenmesine razı olur. Sıra başlık parasına gelir. Muhammed Fatıma için Ali’den 500 Dirhem başlık parası istese de sonunda 480 Dirheme razı olur.
Ali başlık parasını temin ettikten sonra Fadime ile evlenmeye hak kazanır.
Ali Başlık parasını nasıl temin etti?
Ali’nin Fatıma’dan doğan çocukları:
Hasan, Hüseyin, Zeynep, Ümm-u Gulsüm.
Fatıma’nın ’nin öldürülmesi:
632 yılında Muhammedin ölümünden sonra Fatıma’nın karşı olduğu ve sevmediği Ebu Bekir’in bir oldu bitti ile (Ömer’in yardımıyla) halife seçilmesine Fatıma karşı çıkmıştı.
Fadime Ebu Bekir’e biat etmeyeceğini açık açık ifade eder.
Ali bu duruma sessiz kalır. Fatıma karşı çıkmasına rağmen Ali Ebu Bekir’e Biat eder.
Ebu Bekir, Muhammed’in mal varlığından Fatıma’ya miras vermemesi üzerine Ebu Bekir ile Fadime arasında zıtlaşma oluşur.
Ömer Fatıma’nın Ebu Bekir’e biat etmiyor oluşundan rahatsız olur. Ömer Fadime’ye haber göndererek Ebu Bekir’e biat etmesini ister. Fatıma Ebu Bekir’e biat etmeyeceğini bildirir.
Bu duruma kızan Ömer adamlarıyla birlikte Ali’nin evini basar ve kapıyı kırarak içeri girerler. Ömer adamlarıyla birlikte Fatıma’yı kapının arkasına sıkıştırıp darp ederler.
Fatıma altı aylık hamile idi.
Kolu ve kaburgaları kırılan Fatıma ağır şekilde yaralanır. Bununla da yetinmeyen Ömer Ali’nin evini ateşe verir.
Fatıma aldığı darbelerle karnındaki altı aylık bebeği kaybettikten sonra Fatıma bebeğini kaybettikten sonra kan kaybında ölür.
Fatıma öldürüldüğünde 22 yaşında idi.
Ömer adamlarıyla birlikte Fatıma’yı darp edip öldürdüğünde Ali ne yaptı?..
Ebu Bekir, 2 yıl halifelik yaptıktan sonra hastalanır ve ölür.
Ebu Bekir’in ölümünden sonra Ayşe’nin desteklediği Ömer Medine şurası, Medine halkı ve ordunun desteğiyle 634 Yılı’nda Halife seçilir.
Ömer Halife seçili Ali Halife seçilen Ömer’e biat etmek zorunda kalır.
Ali neden Ömer’e biat etti?
Ali’nin Fatıma’dan olan büyük kızı Zeynep 10 yaşına geldiğinde, babası Ali’nin uygun görmesiyle 55 yaşındaki amcası Cafer’in oğlu Abdullah ile evlendirildi.
Fatıma’nın küçük kızı Ümm-u Gulsüm-ü ise, 8 yaşında iken Ali’nin büyük oğlu İmam Hasan ve komşularının karşı olmalarına rağmen, Ali, Ömer’den sonra halife seçilebilmek için Ömer’e 11. eş olarak evlendirir.
Ali’nin 8 yaşındaki Ümm-u Gulsüm-ü 57 yaşındaki Ömer ile evlendirmesi Medine halkı tarafında iyi karşılanmaz.
Ömer’in 644 yılında öldürülmesinden sonra Ali ile Osman arasında Halifelik mücadelesi başlar.
Ayşe Medine halkına çağrıda bulunarak, Ali’nin cahil, katil ve cehennemlik olduğunu söyler. Cehennemlik birinin halife olamayacağını iddia ederek Osman’ın desteklenmesi gerektiğini söyler.
Ayşe’nin çağrısı üzerine Medine halkı, din şurası ve ordu Osman’dan yana tavır belirler. Osman Halife seçilir.
Ali Osman’a biat eder.
“Benim Pirim Ali’dir” “esas Müslüman biziz” Yolumuz Ehli Beyt’lerin yoludur diyen Alevi Dedelerin büyük çoğunluğu bu gerçeği bilmezler. Bilenlerde çıkarı gereği anlatmazlar.
Alevi kurumları ise bu gerçekleri konuşmanın zamanı değildir deyip Müslümanların değirmenine su taşımaya devam ediyorlar.
Ali ve Fatıma’nın yaşam tarzı Alevilikle asla bağdaşmaz.
Cem evlerinde “Fatıma Ana” deyip dizlerini döverek ağlayanlar Fatıma’nın Alevilerin varlığından dahi haberdar olmadığını
babası Muhammedin saysız evliliğine karşı çıkmadığını yaşam tarzını İslam inancına uygun dizayn ettiğini biliyorlar mı?
Fatıma çok evliliklerine karşı çıkamazdı. Çünkü İslam inancı birden fazla evliliklere izin verir ve caiz olduğunu söyler.
Aleviler artık bu gerçeği görüp inançlarıyla yüzleşmek zorundadırlar. Ali ve Fatıma katıksız Müslümanlardı. Ali İslam’ın imamıydı ve eşiyle birlikte İslam’ın gereklerini yerine getiriyordu.
Gerçeklerin üzerinden atlayarak, Aliye Pir, Fatma’ya Ana diyenlerin oturup düşünmeleri gerekmiyor mu?
Çünkü İslami yaşam tarzı ile Alevi yaşam tarzı taban tabana zıttır.
Alevilerin inançlarıyla yüzleşmelerinin zamanı gelmiştir.
Ali’nin Alevi olduğu söylemi, Alevileri Müslümanlaştırmak için 15. Asırdan sonra Osmanlılar tarafında uydurulmuş bir senaryo idi. Aleviler teorik olarak korkudan takiyye yapıp İslam’ı kabul etseler de pratikte ve yaşam tarzlarından asla taviz vermediler. İslamiyeti güncel yaşamlarından mümkün olduğu kadar uzak tuttular.
Ali Alevi olsaydı, kesinlikle düşkün ilan edilirdi. Aleviler onu asla içlerine almazdı. Ali, Alevi piridir demek cehaletten başka bir şey değildir.
Yanlış hesap Bağdat’tan dönermiş.
Bizi Osmanlı’ya karşı koruyan dış kabuğumuz çatladı çatlamak üzere. Öz ile kabuk ayrışmaya başladı bile.
Şimdi özü sağlamlaştırmanın zamanı.
Temeli doğru atalım!
Her Ağaç kendi kökleri üzerinde yeşerir
Aşk ile…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

Open chat