Home » Tarih Yazıları » Ermeni katliamındaki Kuayı milliyeci Hasam Hayri

Ermeni katliamındaki Kuayı milliyeci Hasam Hayri

Dersim’in Sahte Kahramanı; HASAN HAYRİ .
1- Hasan Hayri Bey, 1915 büyük Ermeni Soykırımına katılan ve Soykırımı Dersim Bölgesinde organize eden, katılan İttihat Terakki’nin bir üyesi ve ordu subayıdır.
2- Kızıl cellad denilen adına lanet Osmanlının padişahı olan ve temel amacı Alevileri-Kızılbaşları İslamlaştırmak olan ve bu nedenle Dersim bölgesi merkez alınmak temel düşüncesi ile Hamidiye Alaylarını kuran Sultan Abdülhamid’in aşiret mekteplerinde eğitilmiş (3 ekim 1896) ve Hamidiye Alaylarının askeri subayıdır.
3- Osmanlının yıkımının öncesinde ve sonrasında ise M.Kemal ile ortak hareket eden ve Kemalist seçkin subaylar içinde yer alan Dersim konusunda en temel ve derin bilgilere sahip olan Kemalist bir askeri subaydır.
4- İttihat Terakki’nin subayı, Hamidiye Alaylarının Dersim sorumlularından, Aşiret Mekteplerinde aldığı eğitim ile İslamlaşmanın Dersimdeki koçbaşı ve günümüz Alevi-İslam Düşüncesinin Dersimde tohumlarını atan kişidir Hasan Hayri’dir.
5- Dersimin bağımsız bir halk topluluğuna ve Bağımsız Raa Hakk inanışına karşı Kürtleştirme ve İslamlaştırma hareketinin ve politikasının temel taşı Hasan Hayri’dir. Ve bu noktada ki en önemli ülküdaşı ise yine aynı çemberden geçmiş, Kızılbaş olmayan İslamist ve Nakşibendi Colıkzade Baytar Nuri’dir.
6-İslamist Colıkzade Baytar Nuri Dersim Nazimiye bölgesinde Hamidiye alaylarının içinde yer alırken Hasan Hayri’de Hozatta yer almıştır.
7- Dersim’in 1916 yılında Osmanlıya karşı bölge düzeyindeki isyanında İttihat Terakkinin süvari alayının bir subayı olarak amcasını katletmiş ve Osmanlıdan Binbaşı rütbesini alan kişidir Hasan Hayri.
8- Dersim’deki yüzlerce Ermeni köylerinden biri olan Ağzonikte doğan ve doğduğu köyün insanları başta olmak üzere Dersim ermenilerini katledendir Hasan Hayri.
9-Ankara’da Mecliste olduğu zaman Mustafa Kemal’in Başkomutanlık görevi için en önde duran ve ilk imzayı atanlardan biridir Hasan Hayri. (Meclis tutanakları araştırmanızı ve okumanızı beklemektedir.
10- Dersim’den Topal Osman’a Ermeni Soykırımı için giden 500 kadar atlı süvarinin oluşmasının sorumlularından biridir Hasan Hayri.
11. Şeyh Saide sığınıp hem Türkler hemde Kürtler için halen asılması muamma olan kişide yine Hasan Hayri’dir. Aynı muamma Colıkzade baytar Nuri’nin yaşamı içinde geçerlidir. Bu noktada Kemalistlerin kendilerine ihanet etti argümanı ortaya atılırken Kürtlerin Kürdistanı kurma düşüncesi olduğu söylemi ortaya sürülür.
12. Erken Cumhuriyet döneminde Kemalistler ile ortak hareket eden Dersim’de nasıl ki Diyap Ağa’nın 1937-38 döneminde ailesi kırıma uğrayarak ortadan kaldırılmışsa Hasan Hayride daha önce her şeyi ile ortak hareket ettiği Kemalistler tarafından sonradan ortadan kaldırılmıştır. Ama bütün bu politikaların, tartışmaların ve ortadan kaldırılmanın Kemalistler ile Hasan Hayri açısından Dersim ile direkt veya dolaylı bir nedeni yoktur.
13-Günümüz Dersim bölgesi kökenli Alevi Kızılbaş ve sosyalist kimlikli araştırmacıların, yazarların ve politikacıların Hasan Hayri’yi anması ve kutsaması tamamıyla kendi tarihini bilmemek ve tam anlamıyla Stockholm Sendromunun günümüzde hayat bulmuş halidir.
14- Son olarak Hasan Hayri Dersim’e, Dersim’in bütün halklarına ve inancına ihanet etmiş, İslamist asimilenin başlangıclığını yapmış, ve Dersim’in bağımsızlığının karşısında durmuş bir kişidir. Değil yüceltilip anılması adının lanet ile hatırlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması kutsal bir görev olarak önümüzde durmaktadır.
Adnan Cangüder
23.112021.Münih

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*