Home » Alevilik » EHLİBEYT

EHLİBEYT

BUGÜN SEVGİLİLER GÜNÜ İMİŞ ??
Hz. Ali’nin yaklaşık 21 Karısı, 32 Çocuğu vardı.
(( İslam Halifesi İmam Ali’nin resmini Alevi kurumlarına asan yöneticilere duyurulur.))
14 oğlu, 17 kız = 31 (bk. Taberî, V, 153-155)
17 erkek, 18, kız = 35 (bk. Ya‘kūbî, II, 213),
15 erkek,19 kız = 34 (bk. İbn Sa‘d, III, 19-20).
11 oğlu, 16 kız = 27 arasındadır (bk. Mes‘ûdî, et-Tenbîh, s. 274).
Ortalama = 32 çocuk

Hz. Ali’nin çocuklarını annelerine göre şöylece sıralamak mümkündür:
1. Yaşadığı müddetçe üzerine başka bir kadınla evlenmediği eşi Hz. Fâtıma’dan
Hasan, Hüseyin, küçük yaşta ölen Muhsin, (büyük) Zeyneb ve (büyük) Ümmü Külsûm.
2. Ümmü’l-Benîn bint Hizâm’dan Abbas, Ca‘fer, Abdullah ve Osman. Bunların hepsi Kerbelâ’da şehid edilmiş olup sadece Abbas’ın nesli devam etmiştir.
3. Leylâ bint Mes‘ûd b. Halîl’den Ubeydullah ve Ebû Bekir. Hişâm b. Muhammed’e göre her ikisi de Kerbelâ’da şehid edilmiştir. Muhammed b. Ömer ise Ubeydullah’ın Muhtâr es-Sekafî tarafından öldürüldüğünü, ikisinin de neslinin devam etmediğini belirtmektedir (bk. Taberî, V, 154).
4. Havle bint Ca‘fer b. Kays’tan Muhammed b. Hanefiyye (Muhammed el-Ekber).
5. Esmâ bint Umeys el-Has‘amiyye’den Yahyâ ve Muhammed el-Asgar. Her ikisinin de nesli devam etmemiştir. Aralarında Vâkıdî’nin de bulunduğu bazı tarihçilere göre Muhammed el-Asgar Hz. Ali’nin bir câriyesinden doğmuş ve ağabeyi Hz. Hüseyin’le birlikte Kerbelâ’da şehid edilmiştir.
6. Ümmü Habîb bint Rebîa’dan Ömer ve Rukıyye. Ömer seksen yaşına kadar yaşamış ve Yenbu‘da vefat etmiştir.

7. Ümâme bint Ebü’l-Âs’tan Muhammed el-Evsat.
8. Ümmü Saîd bint Urve ’den Ümmü’l-Hasan ve (büyük) Remle.
İsimleri fazla bilinmeyen diğer zevceleri:
9. Ümmü Hânî
10. Meymûne,
11. (küçük) Zeyneb,
12. (küçük) Remle,
13. (küçük) Ümmü Külsûm,
14. Fâtıma,
15. Ümâme,
16. Hatice,
17. Ümmü’l-Kirâm,
18. Ümmü Seleme,
19. Ümmü Ca‘fer,
20. Cümâne
21. Nefîse.
(bk. Taberî, V, 155).
(( Cariyeleri ???? ))


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*