Home » Alevilik » ALEVİLİK DOSYASI 2

ALEVİLİK DOSYASI 2

İddalı bir çıkış yapmak istiyorum. Sabırla, dirençle, biri bin yararak herkese danışıp, bol okuyup araştırarak, korkusuz, bilimsel, doğruyu gizlemeden, özüne sadık kalarak, bütünü görerek “Ben Aleviyim” diyen ya da kendini Alevi olarak bilen her kim varsa, kimseyi hedef almadan, kırmadan, ötekileştirmeden, ayırmadan, küçümsemeden, Anadoluda kim yaşıyorsa, Avşar, Tahtacı, Çepni, Kızılbaş, Bayat, Türkmen, Sıraç, Nusayri, Bektaşilik, Kalenderilik, Hubyar ve tekke-türbe anlayışı dahil açıklamaları, anlamları yer almakla, Alevilikte anlam bulan her sözcüğün bilimsel açıklaması, anlamı olmakla beraber, sosyal yaşamı, siyasi anlayışı, inanç ilkesi, inanç uygulaması,
İslamla tanışması ve bazı islam anlayışlarına nasıl tabi oldukları, Anadolu’ da ne kadar Alevi vardı, nasıl asimilasyon oldu, hala gerçek Alev’ li anlayışını yaşayan ne kadar insan var. Alev’ li’ nin nasıl Alevi oluşu, Kızılbaşlığın kaynağı ve ilkesi, Şaman, Zerdüşt, Buda, Konfüçyüz’ ün inaç ve kültürel kalıntısı ve Mezepotamya-Anadolu kültürlerinin etki ve temel taşiyıcı (Luvi) yanları, bilimin ve felsefenin varoluşu ve bir coğrafyadaki anlayış ve kavramları…
İşte; buraya gelince Heterodoks, Ortadoks felsefesini irdelemeden, Aleviliği irdelemeye kalkarsak, çok eksik bir anlayış olacağı bilinciyle ben de çok ağır ve baskın bir çekingenlik başlıyor. Bunu aşacağımdan eminim. Kendime güvenim sonsuz. Bu güvenin de iki nedeni var ve benliğimin temel taşını oluşturan! 1- Canlıların gelişimdeki coğrafi koşulların, canlılarda bıraktığı etki ve genetik olarak coğrafyanın etkisi. 2- Everen’ in varoluşundan bu güne gelişen tarihsel süreç. Bu iki temel ögeyi bir ilke olarak almayıp doğmatik anlayış kavramlarına tutunmak, bütün bilimsel gerçeği hem zedeliyor, hem de karşı tezden öte bir düşmanı duruş yaratıyor. İşte, insanın var oluşundan beri süre gelen bir doğal yaşamın, nasıl, kimler, hangi olgu ve çıkar ilişkilerinden, korku (Tanrı-Allah) unsularından etkilenip, doğal yaşamın gerçeklerinden uzaklaşmalarını irdelemek temel hedefim olacktır. Bu araştırma aynı zamanda bir sözlük, başucu kitabı olarak da kullanılacağı, devrimci bir anlayışla, sonum idam da olsa, derim de yüzülse, yaksalarda, kellemi kesselerde hiç bir taviz vermeden, “hatırı kalır” anlayışına kapılmadan, Dede ve Pir saygınlığı değil, ilim ve bilim kavramı içinde irdelemeye çalışacağım.
Bektas

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*