Home » Alevilik » 4 KAPI 40 MAKAM ÖĞRETİSİ

4 KAPI 40 MAKAM ÖĞRETİSİ

Ali Koçak
SEVGİLİ CANLAR SİZLERE KAMİL İNSAN OLMA YOLU
4 KAPI 40 MAKAM ÖĞRETİSİNİ ANLATMAYA ÇALIŞACAĞIM.
UZUN OLMASIN DİYE PARÇA PARÇA ANLTMAYA ÇALIŞACAĞIM AŞK İLE
Her canlı gibi doğuştan İnsanda olgunlaşmamış ham bir kişiliğe sahiptir. Doğal olarak İnsanda kendi iradesinin dışında herhangi bir toplumda doğar ve o toplumun kültürel, ananevi ve İnançsal özelliklerini devralır. O toplumun gelenek ve göreneklerine göre şekillenir. İnsanın gelişimi, yaşam biçimi, fiziksel açıdan olgunluğa erişebilmesi için çeşitli evrelerden geçer. Bebeklik, çocukluk, ergenlik, gençlik gibi evreleri aştıktan sonra yeni bir dönem başlar: Olgunlaşma. Tabii ki burada toplumsal olgular, değerler önemli bir rol oynar.
Alevi / Bektaşi inancına göre insanın olgunlaşabilmesi Kemalete ulaşabilmesi içinaşamalı olarak “4 Kapı” da uygulamalı olarak belli aşamalardan geçtikten sonra olgunlaşır, İnsanı Kâmil olur. 4 Kapı Işığı, bilimi ve pıratikte uygulmalı 40 makamla İnsanı kamil olur.
Aslında (((4 Kapı 40 Makam Bektaşiliğin bize bir öğretisidir, Koçgiri, Dersim, Semsur, Maraşve benzeri bölgelerde Ocak’larabağlı Talib-Pir Rea Heq / Hakk Yolunda bu sistemin pek sırasına bakılmadan hep içiçe Ana-Reyber-Talib, Ana-Pir Talib-, Ana-Murşid Talib birlikte Cemlerde, Sıra Sohbetlerde, Misafirliklerde özellikle Ana-Pir. Talibinin bilgi sevyesine göre gerekenleri anlatarak öğretmeye ve öğrenmeye çalışırlar.Onun için derizki ‘‘Bilgi Ehline verilir, Müşteri olursa satarsın, alan yoksa satacak bir şeyimizde olamz‘‘ ))) Bu öğretiyle eğitilen Canlar/ toplum, zamana ve zemine uygun koşullarda olgunlaşırlar.(Koşullar uygun değilse kemalete ulaşmak mümkün olmaz. Bir örnek Su ve Güneş olmadan hiç bir Sebze veya Meyva yetişip olgunlaşamaz)
Güneş/ Ateş Pişirir yetiştirir. Su hayat sunar, yıkar, paklar ve olgunlaştırır. Olgunlaşan Canlar Kâmil insanlar topluluğunu oluştururlar.
Buda Rıza Topluluiğu dedğimiz RIZA ŞEHRİNE ULAŞMAKTIR.
Kâmil insanlar topluluğuna ulaşmak, 4 Kapı 40 makam şeklinde insanı “İnsanı Kâmil” (olgun insan) olmaya götüren ilkeler aşamalıdır.
Canlar/ Talibler bu kapılar ve makamlardan geçerek kini, kibiri, egosunu atar, benliğini yıkar, arı, duru olurlar.
Alevi Erkânlarında her kapının bir simgesel ve anlamı vardır.
Hava, Ateş, Su, Toprak 4 / Temel Varlık / 4 ana unsur. 4 kapının simgeleridirler. Her kapı simgesel elementle tanımlanır.
Alevi/ Bektaşi anlayışında inanç, doğa gibiolaylar karşısında durmadan değişkendir zamana vezemine Hakk Yolunda taviz vermeden uyum sağlar.
Doğa ne bir Tanrı tarafından ne de bir insan tarafından yaratılmıştır. Evren geçmişte olduğu gibi gelecekte de kendi kurallarıyla var olacaktır.
VarlıktaHava, Ateş, Su, Toprak simgeleştirilmiş, Yaşama yön vermiş ve Rea Haq/ Hakk Yolu inancında Ocak sistemi ile kutsiyet kazanmıştır.
Alevi / Bektaşi Bilimine / inancına göre insan için Hava, Ateş, Su ve Toprak nasıl bir yaşama Hakkı ise bu doğada yaşayan tümcanlı varlıklarada Hakk’tır. Onun için Hakk Yolu milliyet, ırk, renk, din, dil, cins, canlı ve cansız ayırımı yapmaz / yapamaz. Çünkü hepsi o bütünün bir parçası olarak aynı yolda sonsuza doğru hareket halinde birlikte yürürler.
Alevi / Bektaşiöğretisinde bir Talibin (talebenin) Reyber, Pir , Ana ve Murşiden eğitim görürken Cemlerde ve hayattada pıratiğe döker ve Pirinden Dest-tur /el alır ve her eğitimden sonra aşamalı ulaştığı kademelere “Kapı” denir. Hayat içinde ve Cem erkanlarında öğrenilenleri PıratiktekiUygulamalı Aşamalara ise “Makam” denir. Alevi inancında 4 Kapı ve her kapının 10 Makam-Öğretisivardır. Alevi/Bektaşi nancındayerin altını, üstünü, çevreleyen Hava, Ateş, Su ve Topraktır.
DörtKapı’nın evrensel, simgesel ve toplumsal isimleri vardır. Dört kapı şunlardır:
1. Hukuk Kapısı. İlk talebelik ilk heves. Simgesi Hava’dır, bu kapıda herşey bir havayı hevestir. Anlamları öğrenip EDEB’İ bilgiye çıkarınca bir üst makam olan Yol kapısına varır. İnsanlık yaşamındaki Hukuk Kapısı bir çocuğun doğumuyla başlar ve belirli kurallar öğretilir. A) Aile Hukuk Kuralları. 😎 Mahalle / Köy/ Toplumsal Hukuk Kuralları C) Okulabaşlamasıyla Okul Hukuk Kuralları. Buraya kadar dünyadaki her çocuğun öğrendiği Hukuk kurallarıdır. D) Alevi Çocuğun Reyberle Ailenin öğrettiği İnanç Hukuk Kuralları içinde öğreneceğini ezberler hava ile Hevesle yapar. Bu kapıda 7 ile 17 yaş arasında kemer bağlanır ve gençler en geç 17 sinde kemerbest olarak Ailenin sorumluluğunda Yola ikrar vermiş olur.. On yedisine kadar Kemerbest olmak Yol gereğidir. Yol Kapısında içeri girmesine müsade edilir, burda toplum, aile büyükleri ve reyberle hep birlikte yol kapısına yani Ceme girebilirlilğine karar verirler ve Yol Kapısına çağırırlar. 2. Yol Kapısı. Yola, Pire, Musahibe İkrar verme Kapısıdır.Simgesi Ateş‘tir. Bu Makam Pişme makamıdır. Pir Piştiğine inanırsa el verir veMarifet Kapısında içeriye alır. 3. Marifet Kapısı. Yani Arifler meclisi. Bu makama ulaşanlar, toplumun yaşamını kolaylaştırmak için bilimsel marifetlerini gösterirler, karşılık beklemeden toplum için çalışmalar yürüten, İlmi Leduna ( Sosyal / İdari bilimler Edebiyat Sanaat, Hukuk ve Toplum Pikolojisi dir) varmışAriflerdir. Sohbet le Arınırlar. Simgesi Su‘dur Bilmin farkına varıp, Toplumun yararına Marifetler göstermeye başladığında ve Piri, O Canı bir Murşid olarak görmeye başladığı zaman Dest-tur / el verip onunlabirlikte Hakikat Kapısında içeri girer. 4. Hakikat Kapısı. En-El-Hakk/ Hakkla hakk olmaya ulaşmaktır.. Bu Bilgiye ulaşan Murşiddir. Ehil Canlar ekseriyette yalnız yaşarlar, toplumdan uzak sadece ihtiyaçduyulduğunda kendini gösterirler. İlmi Ledun’u özümsemiş, İlmi Hakikatı ( eczacılık, kimya, Biyoloji, tıp ve Vucuttaki kırık çıkıkları onarmayı )kavrıyabilmiş, İlmi Cavidanda ( Fizik, Astro Fizik, Astrolıji Uzay bilimleri gibi) Hakkla Hakk olmuş En-El-Hakk olmuş Bilgelerdir. Bu mertebeye ulaşan her kim varsa sadece kendisi bilir ve bu mertebeyi kimseyle paylaşmaz. Farkına varanlar birbirini bilirler sadece onlar birbirleri ile Hakikat Bilimi ileMuhabbet ederler. Bu Varlık Zeminineulaşanlar, Sabırlı olurlar sesiz olurlar. Sabırları Toprak kadar sesiz ve verimli olur. Simgesi Topraktır. Hakikat Bilimle olur İlimi Ledun’a Xızır İlmide denir, bu Bilimi özümsiyerek, İlmi Hikmete ulaşan Ehil Can, Pir-Murşid Bilmine varmış vehikmet gösermeye başlayan Pir-Murşid olmuştur. İlmi Cavidanın kapısını aralamış ve Sırrı Hakikata ulaşmış olur. Hakikatta kendisini farketmekle olur. Bir Yol Ehili Can Cümleyi kendi Cemalinde var olduğunu, ancak Bilimle bu bilgilerle ulaşır. Ulaşabilir.
Aşk ile
Devamında 4 Kapıyı anlatacağım.
1. Hukuk Kapısı,nı 10 Makamı ile anlatacağım.
2. Yol / İkrar Kapısını 10 Makamı ile anlatacağım.
3. Marifet Kapısın 10 Makamı ile anlatacağım.
4. Hakikat Kapısını / Sır ları ile 10 Makamını anlatacağım.
Kapıları ve makamları anlatırken Can olarak söyleriz Cinsiyet belirsizdir.


4 Aralık 2020 Ali Koçak
Devam edecek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*